Oнлайн кредити в България 2018!

Изберете най-добрите предложения за кредит.

Минимална сума на заема
200 лв
Максимална сума на заема
3000 лв
Минимален срок
3 месеца
Максимален срок
24 месеца
Макс. ГПР
50 %
Възраст
от 18 години
Отпускане на заеми
добър
Кандидатстване онлайн
credissimo.bg
Условията за изпращане на заявление
 • - Да си пълнолетен;
 • - Да имаш валидна лична карта;
 • - Да имате собствени доходи, които може да докажете.
Кредитополучателите трябва да имат добра кредитна история!
Представителен пример: Сума: 200 лв, Срок: 3 месеца, Общо: 213.82 лв, ГПР: 49.61 %
NB! Общата дължима сума зависи от размера на кредита, процента, условията и индивидуалната кредитоспособност.
Минимална сума на заема
200 лв
Максимална сума на заема
3000 лв
Минимален срок
8 седмица
Максимален срок
43 седмица
Макс. ГПР
49.15 %
Възраст
от 18 година
Отпускане на заеми
добър
Кандидатстване онлайн
easycredit.bg
Внимание! Документи, необходими за кредита:
 • - Документ за самоличност.
Представителен пример: Сума: 200 лв, Срок: 12 седмица, Общо: 269.64 лв, ГПР: 49.15 %
NB! Общата дължима сума зависи от размера на кредита, процента, условията и индивидуалната кредитоспособност.
Минимална сума на заема
1000 лв.
Максимална сума на заема
50000 лв.
Минимален срок
6 месеца
Максимален срок
120 месеца
ГПР
10.61 - 65.85 %
Възраст
от 21 години
Отпускане на заеми
добър
Кандидатстване онлайн
rbb.bg
Внимание! Документи, необходими за кредита:
 • - Документ за самоличност;
 • - Документи по образец на Райфайзенбанк - Искане за кредит
 • -Документи, удостоверяващи дохода на кредитоискателя/ съдлъжника
 • - Тристранен договор/ съгласие за превод на трудовото възнаграждение в банката – при клиенти, получаващи индивидуално трудовото си възнаграждение по сметка в Райфайзенбанк
 • Представителен пример: Сума: 20000 лв, Срок: 84 месеца, Месечна вноска: 341.42 лв, Общо: 29030.81 лв, ГПР: 10.85 %
 • NB! Общата дължима сума зависи от размера на кредита, процента, условията и индивидуалната кредитоспособност.

Полезна информация за правата и финансирането на потребителите


 • http://www.ecc.bg/ - това е уеб сайт на Европейския Потребителски Център България, където можете да намерите полезна информация за правата и защитата на потребителите, както и да подадете жалба при необходимост.
 • http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegistrers/index.htm - това е уеб сайт на Българска Народна Банка, където можете да намерите информация за всички регистрирани банки в България.
 • http://www.fsc.bg/bg/ - това е уеб сайт на Комисия за Финансов Надзор и тук можете да намерите информация за законодателство, което е в съответствие с финансовите институции, както и да прочетете статии по финансови въпроси и да откриете друга полезна информация.


Преди да заемете пари:


Преди да заемете пари, трябва да се запитате дали наистина имате нужда да харчите пари и дали можете да си позволите да върнете парите, които планирате да заемете. Преди заемането се запитайте:

 • - Може ли покупката да изчака, докато мога да си го позволя без да вземам пари назаем?
 • - Ако покупката е спешна, има ли друг начин, по който мога да я направя? Например, попитайте работодателя си за авансово плащане, да заемете от семейство или приятели.
 • - Ако покупката не е спешна, мога ли да спестя пари?

Никога не бива да вземате заем, ако:


 • - искате да вземете заем, за да платите други заеми;
 • - вече имате един или повече заеми;
 • - вече имате други неизплатени задължения и / или пропуснати плащания;
 • - ако не сте сигурен/на за вашата способност да върнете заема навреме

Ако Вие все още чувствате нуждата да вземете заем, трябва да обърнете внимание на:


Проверете приходите и разходите си и помислете дали ще бъдете в състояние да изплащате всички свои сметки и задължения. Изчислете колко можете да си позволите да изплащате всеки месец. Ако бюджетът Ви показва, че няма да имате пари за допълнителни плащания, то това означава, че не може да си позволите да вземете заем.


За да може да кандидатствате, трябва да:


 • - бъдете гражданин на България;
 • - имате валидна банкова сметка в България;
 • - сте поне на 19 години;
 • - сте нает.


ГПР


Годишният процент на разходите представлява годишен разход (в %) на заемите. ГПР взема предвид фактори като лихва и някои други такси и разходи. С цел да се направи по-лесно за Вас да сравните един кредит с други подобни заеми, кредиторите са длъжни да ви кажат своето ГПР, преди да подпишете договор.


Разходи и такси по заема:


 • - Такса за предсрочно погасяване на кредита: В повечето случаи не са налице допълнителни такси, ако решите да изплатите кредита си по-рано, обаче може да има кредитори, които ще Ви помоля да платите тази такса;
 • - Закъсняло плащане: ако пропуснете плащане обикновено трябва да платите такса за забавяне на плащане или може да се начисли допълнителна лихва, така че се уверете, че няма да пропускате плащане, за да избегнете допълнителни такси, също, моля, имайте предвид, че това може да повлияе на вашия кредитен рейтинг, което може да затрудни заемането на пари в бъдеще.
 • - Правни такси: ако не изплати кредита си, вашият кредитор може да се обърне към съда за възстановяване на дължими суми, в такива случаи Вие ще бъдете помолени да покриете тези разходи.

Не приемайте първия заем, който Ви предложат, сравнете различни кредитори, за да се уверите, че сте получили възможно най-доброто предложение за заем!


Срок на заема


Изберете най-краткосрочния кредит, който можете да си позволите. Дългосрочните заеми може да изглеждат привлекателни първоначално, тъй като имат по-ниски месечни погасителни вноски, но може да се окаже, че общо възстановената сума е по-висока. Ако е на достъпна цена, е по-добре да се вземе заем за по-кратък период от време и да се изплаща по-висока сума всеки месец.


Ако нямате възможност да изплащате заема на време:


 • - Свържете се с вашия кредитор веднага: Ако с усилие правите погасяванията по вашия кредит, трябва да се свържете с вашия кредитор веднага.


Внимание!


Собствениците на MoneyGuru24.com не са банка или кредитор. Moneyguru24.com се свързва с избрани кредитори, и това не е пълен списък на възможностите ви за кредит. Затова не се начислява такса за тази услуга. Вие не трябва да предоставяте никаква лична информация в този сайт. Всички лични, финансови данни и данни за заетостта следва да се предоставят на банката / заемодателя в молбата ви за кредит. Moneyguru24.com не носи отговорност за тези кредитни споразумения, които могат да бъдат предоставени чрез връзките, посочени на нашия сайт. Ползването на този сайт представлява споразумение с тези политики. Предлагаме ви да прочетете цялата информация в избраните сайтове на кредиторите и винаги да бъдете наясно със собственото си финансово състояние и възможностите за погасяване.
We use cookies in order to provide you the best and most relevant experience and optimize our website functionality. By using our website, you agree to our use of cookies. Read more